Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – Αλλαγή καυστήρα ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – Βλάβες Καυστήρων ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ .

 
Service Καυστήρων ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – Αλλαγή καυστήρα ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – Βλάβες Καυστήρων ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
 • Δοχεία διαστολής  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Service Καυστήρων ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – Αλλαγή καυστήρα ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ – Βλάβες Καυστήρων ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 24Service.gr