Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΠΑΛΛΗΝΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΠΑΛΛΗΝΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΑΛΛΗΝΗ – Αλλαγή καυστήρα ΠΑΛΛΗΝΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΑΛΛΗΝΗ – Βλάβες Καυστήρων ΠΑΛΛΗΝΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΠΑΛΛΗΝΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΠΑΛΛΗΝΗ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΠΑΛΛΗΝΗ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΠΑΛΛΗΝΗ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΠΑΛΛΗΝΗ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΠΑΛΛΗΝΗ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΠΑΛΛΗΝΗ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΠΑΛΛΗΝΗ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΠΑΛΛΗΝΗ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΠΑΛΛΗΝΗ .

 
Service Καυστήρων ΠΑΛΛΗΝΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΑΛΛΗΝΗ – Αλλαγή καυστήρα ΠΑΛΛΗΝΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΑΛΛΗΝΗ – Βλάβες Καυστήρων ΠΑΛΛΗΝΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΑΛΛΗΝΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΠΑΛΛΗΝΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΑΛΛΗΝΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΠΑΛΛΗΝΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΑΛΛΗΝΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΠΑΛΛΗΝΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΠΑΛΛΗΝΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΠΑΛΛΗΝΗ
 • Δοχεία διαστολής  ΠΑΛΛΗΝΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΠΑΛΛΗΝΗ

Service Καυστήρων ΠΑΛΛΗΝΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΑΛΛΗΝΗ – Αλλαγή καυστήρα ΠΑΛΛΗΝΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΑΛΛΗΝΗ – Βλάβες Καυστήρων ΠΑΛΛΗΝΗ 24Service.gr