Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΠΑΠΑΓΟΣ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΠΑΠΑΓΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΑΠΑΓΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΠΑΠΑΓΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΑΠΑΓΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΠΑΠΑΓΟΣ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΠΑΠΑΓΟΣ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΠΑΠΑΓΟΣ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΠΑΠΑΓΟΣ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΠΑΠΑΓΟΣ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΠΑΠΑΓΟΣ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΠΑΠΑΓΟΣ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΠΑΠΑΓΟΣ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΠΑΠΑΓΟΣ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΠΑΠΑΓΟΣ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΠΑΠΑΓΟΣ .

 
Service Καυστήρων ΠΑΠΑΓΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΑΠΑΓΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΠΑΠΑΓΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΑΠΑΓΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΠΑΠΑΓΟΣ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΑΠΑΓΟΣ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΠΑΠΑΓΟΣ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΑΠΑΓΟΣ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΠΑΠΑΓΟΣ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΑΠΑΓΟΣ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΠΑΠΑΓΟΣ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΠΑΠΑΓΟΣ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΠΑΠΑΓΟΣ
 • Δοχεία διαστολής  ΠΑΠΑΓΟΣ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΠΑΠΑΓΟΣ

Service Καυστήρων ΠΑΠΑΓΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΑΠΑΓΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΠΑΠΑΓΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΑΠΑΓΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΠΑΠΑΓΟΣ 24Service.gr