Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΠΑΤΗΣΙΑ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΠΑΤΗΣΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΑΤΗΣΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΠΑΤΗΣΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΑΤΗΣΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΠΑΤΗΣΙΑ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΠΑΤΗΣΙΑ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΠΑΤΗΣΙΑ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΠΑΤΗΣΙΑ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΠΑΤΗΣΙΑ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΠΑΤΗΣΙΑ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΠΑΤΗΣΙΑ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΠΑΤΗΣΙΑ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΠΑΤΗΣΙΑ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΠΑΤΗΣΙΑ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΠΑΤΗΣΙΑ .

 
Service Καυστήρων ΠΑΤΗΣΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΑΤΗΣΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΠΑΤΗΣΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΑΤΗΣΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΠΑΤΗΣΙΑ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΑΤΗΣΙΑ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΠΑΤΗΣΙΑ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΑΤΗΣΙΑ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΠΑΤΗΣΙΑ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΑΤΗΣΙΑ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΠΑΤΗΣΙΑ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΠΑΤΗΣΙΑ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΠΑΤΗΣΙΑ
 • Δοχεία διαστολής  ΠΑΤΗΣΙΑ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΠΑΤΗΣΙΑ

Service Καυστήρων ΠΑΤΗΣΙΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΑΤΗΣΙΑ – Αλλαγή καυστήρα ΠΑΤΗΣΙΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΑΤΗΣΙΑ – Βλάβες Καυστήρων ΠΑΤΗΣΙΑ 24Service.gr