Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Αλλαγή καυστήρα ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Βλάβες Καυστήρων ΠΕΙΡΑΙΑΣ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΠΕΙΡΑΙΑΣ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΠΕΙΡΑΙΑΣ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΠΕΙΡΑΙΑΣ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΠΕΙΡΑΙΑΣ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΠΕΙΡΑΙΑΣ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΠΕΙΡΑΙΑΣ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΠΕΙΡΑΙΑΣ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΠΕΙΡΑΙΑΣ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΠΕΙΡΑΙΑΣ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΠΕΙΡΑΙΑΣ .

 
Service Καυστήρων ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Αλλαγή καυστήρα ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Βλάβες Καυστήρων ΠΕΙΡΑΙΑΣ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΕΙΡΑΙΑΣ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΠΕΙΡΑΙΑΣ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΕΙΡΑΙΑΣ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 • Δοχεία διαστολής  ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Service Καυστήρων ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Αλλαγή καυστήρα ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Βλάβες Καυστήρων ΠΕΙΡΑΙΑΣ 24Service.gr