Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΠΕΝΤΕΛΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΠΕΝΤΕΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΕΝΤΕΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΠΕΝΤΕΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΕΝΤΕΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΠΕΝΤΕΛΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΠΕΝΤΕΛΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΠΕΝΤΕΛΗ .

 
Service Καυστήρων ΠΕΝΤΕΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΕΝΤΕΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΠΕΝΤΕΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΕΝΤΕΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΠΕΝΤΕΛΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΠΕΝΤΕΛΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΕΝΤΕΛΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΕΝΤΕΛΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΠΕΝΤΕΛΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΠΕΝΤΕΛΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΠΕΝΤΕΛΗ
 • Δοχεία διαστολής  ΠΕΝΤΕΛΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΠΕΝΤΕΛΗ

Service Καυστήρων ΠΕΝΤΕΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΕΝΤΕΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΠΕΝΤΕΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΕΝΤΕΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΠΕΝΤΕΛΗ 24Service.gr