Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΠΕΡΙΣΣΟΣ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΠΕΡΙΣΣΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΕΡΙΣΣΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΠΕΡΙΣΣΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΕΡΙΣΣΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΠΕΡΙΣΣΟΣ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΠΕΡΙΣΣΟΣ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΠΕΡΙΣΣΟΣ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΠΕΡΙΣΣΟΣ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΠΕΡΙΣΣΟΣ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΠΕΡΙΣΣΟΣ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΠΕΡΙΣΣΟΣ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΠΕΡΙΣΣΟΣ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΠΕΡΙΣΣΟΣ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΠΕΡΙΣΣΟΣ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΠΕΡΙΣΣΟΣ .

 
Service Καυστήρων ΠΕΡΙΣΣΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΕΡΙΣΣΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΠΕΡΙΣΣΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΕΡΙΣΣΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΠΕΡΙΣΣΟΣ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΕΡΙΣΣΟΣ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΠΕΡΙΣΣΟΣ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΕΡΙΣΣΟΣ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΠΕΡΙΣΣΟΣ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΕΡΙΣΣΟΣ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΠΕΡΙΣΣΟΣ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΠΕΡΙΣΣΟΣ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΠΕΡΙΣΣΟΣ
 • Δοχεία διαστολής  ΠΕΡΙΣΣΟΣ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΠΕΡΙΣΣΟΣ

Service Καυστήρων ΠΕΡΙΣΣΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΕΡΙΣΣΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΠΕΡΙΣΣΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΕΡΙΣΣΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΠΕΡΙΣΣΟΣ 24Service.gr