Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Αλλαγή καυστήρα ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Βλάβες Καυστήρων ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ .

 
Service Καυστήρων ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Αλλαγή καυστήρα ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Βλάβες Καυστήρων ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
 • Δοχεία διαστολής  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Service Καυστήρων ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Αλλαγή καυστήρα ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Βλάβες Καυστήρων ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 24Service.gr