Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ .

 
Service Καυστήρων ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
 • Δοχεία διαστολής  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Service Καυστήρων ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 24Service.gr