Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΠΕΥΚΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΠΕΥΚΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΕΥΚΗ – Αλλαγή καυστήρα ΠΕΥΚΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΕΥΚΗ – Βλάβες Καυστήρων ΠΕΥΚΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΠΕΥΚΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΠΕΥΚΗ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΠΕΥΚΗ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΠΕΥΚΗ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΠΕΥΚΗ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΠΕΥΚΗ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΠΕΥΚΗ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΠΕΥΚΗ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΠΕΥΚΗ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΠΕΥΚΗ .

 
Service Καυστήρων ΠΕΥΚΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΕΥΚΗ – Αλλαγή καυστήρα ΠΕΥΚΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΕΥΚΗ – Βλάβες Καυστήρων ΠΕΥΚΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΕΥΚΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΠΕΥΚΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΕΥΚΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΠΕΥΚΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΠΕΥΚΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΠΕΥΚΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΠΕΥΚΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΠΕΥΚΗ
 • Δοχεία διαστολής  ΠΕΥΚΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΠΕΥΚΗ

Service Καυστήρων ΠΕΥΚΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΠΕΥΚΗ – Αλλαγή καυστήρα ΠΕΥΚΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΠΕΥΚΗ – Βλάβες Καυστήρων ΠΕΥΚΗ 24Service.gr