Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΡΕΝΤΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΡΕΝΤΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΡΕΝΤΗ – Αλλαγή καυστήρα ΡΕΝΤΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΡΕΝΤΗ – Βλάβες Καυστήρων ΡΕΝΤΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΡΕΝΤΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΡΕΝΤΗ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΡΕΝΤΗ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΡΕΝΤΗ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΡΕΝΤΗ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΡΕΝΤΗ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΡΕΝΤΗ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΡΕΝΤΗ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΡΕΝΤΗ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΡΕΝΤΗ .

 
Service Καυστήρων ΡΕΝΤΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΡΕΝΤΗ – Αλλαγή καυστήρα ΡΕΝΤΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΡΕΝΤΗ – Βλάβες Καυστήρων ΡΕΝΤΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΡΕΝΤΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΡΕΝΤΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΡΕΝΤΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΡΕΝΤΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΡΕΝΤΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΡΕΝΤΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΡΕΝΤΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΡΕΝΤΗ
 • Δοχεία διαστολής  ΡΕΝΤΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΡΕΝΤΗ

Service Καυστήρων ΡΕΝΤΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΡΕΝΤΗ – Αλλαγή καυστήρα ΡΕΝΤΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΡΕΝΤΗ – Βλάβες Καυστήρων ΡΕΝΤΗ 24Service.gr