Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΣΟΥΡΜΕΝΑ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΣΟΥΡΜΕΝΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΣΟΥΡΜΕΝΑ – Αλλαγή καυστήρα ΣΟΥΡΜΕΝΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΣΟΥΡΜΕΝΑ – Βλάβες Καυστήρων ΣΟΥΡΜΕΝΑ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΣΟΥΡΜΕΝΑ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΣΟΥΡΜΕΝΑ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΣΟΥΡΜΕΝΑ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΣΟΥΡΜΕΝΑ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΣΟΥΡΜΕΝΑ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΣΟΥΡΜΕΝΑ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΣΟΥΡΜΕΝΑ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΣΟΥΡΜΕΝΑ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΣΟΥΡΜΕΝΑ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΣΟΥΡΜΕΝΑ .

 
Service Καυστήρων ΣΟΥΡΜΕΝΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΣΟΥΡΜΕΝΑ – Αλλαγή καυστήρα ΣΟΥΡΜΕΝΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΣΟΥΡΜΕΝΑ – Βλάβες Καυστήρων ΣΟΥΡΜΕΝΑ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΣΟΥΡΜΕΝΑ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΣΟΥΡΜΕΝΑ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΣΟΥΡΜΕΝΑ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΣΟΥΡΜΕΝΑ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΣΟΥΡΜΕΝΑ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΣΟΥΡΜΕΝΑ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΣΟΥΡΜΕΝΑ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΣΟΥΡΜΕΝΑ
 • Δοχεία διαστολής  ΣΟΥΡΜΕΝΑ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΣΟΥΡΜΕΝΑ

Service Καυστήρων ΣΟΥΡΜΕΝΑ – Καθαρισμός καυστήρα ΣΟΥΡΜΕΝΑ – Αλλαγή καυστήρα ΣΟΥΡΜΕΝΑ – Συντήρηση Καυστήρων ΣΟΥΡΜΕΝΑ – Βλάβες Καυστήρων ΣΟΥΡΜΕΝΑ 24Service.gr