Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΤΑΥΡΟΣ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΤΑΥΡΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΤΑΥΡΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΤΑΥΡΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΤΑΥΡΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΤΑΥΡΟΣ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΤΑΥΡΟΣ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΤΑΥΡΟΣ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΤΑΥΡΟΣ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΤΑΥΡΟΣ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΤΑΥΡΟΣ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΤΑΥΡΟΣ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΤΑΥΡΟΣ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΤΑΥΡΟΣ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΤΑΥΡΟΣ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΤΑΥΡΟΣ .

 
Service Καυστήρων ΤΑΥΡΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΤΑΥΡΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΤΑΥΡΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΤΑΥΡΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΤΑΥΡΟΣ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΤΑΥΡΟΣ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΤΑΥΡΟΣ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΤΑΥΡΟΣ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΤΑΥΡΟΣ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΤΑΥΡΟΣ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΤΑΥΡΟΣ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΤΑΥΡΟΣ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΤΑΥΡΟΣ
 • Δοχεία διαστολής  ΤΑΥΡΟΣ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΤΑΥΡΟΣ

Service Καυστήρων ΤΑΥΡΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΤΑΥΡΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΤΑΥΡΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΤΑΥΡΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΤΑΥΡΟΣ 24Service.gr