Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΥΜΗΤΤΟΣ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΥΜΗΤΤΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΥΜΗΤΤΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΥΜΗΤΤΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΥΜΗΤΤΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΥΜΗΤΤΟΣ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΥΜΗΤΤΟΣ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΥΜΗΤΤΟΣ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΥΜΗΤΤΟΣ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΥΜΗΤΤΟΣ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΥΜΗΤΤΟΣ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΥΜΗΤΤΟΣ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΥΜΗΤΤΟΣ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΥΜΗΤΤΟΣ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΥΜΗΤΤΟΣ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΥΜΗΤΤΟΣ .

 
Service Καυστήρων ΥΜΗΤΤΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΥΜΗΤΤΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΥΜΗΤΤΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΥΜΗΤΤΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΥΜΗΤΤΟΣ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΥΜΗΤΤΟΣ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΥΜΗΤΤΟΣ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΥΜΗΤΤΟΣ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΥΜΗΤΤΟΣ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΥΜΗΤΤΟΣ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΥΜΗΤΤΟΣ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΥΜΗΤΤΟΣ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΥΜΗΤΤΟΣ
 • Δοχεία διαστολής  ΥΜΗΤΤΟΣ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΥΜΗΤΤΟΣ

Service Καυστήρων ΥΜΗΤΤΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΥΜΗΤΤΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΥΜΗΤΤΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΥΜΗΤΤΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΥΜΗΤΤΟΣ 24Service.gr