Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – Αλλαγή καυστήρα ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – Βλάβες Καυστήρων ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ .

 
Service Καυστήρων ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – Αλλαγή καυστήρα ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – Βλάβες Καυστήρων ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Δοχεία διαστολής  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Service Καυστήρων ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – Αλλαγή καυστήρα ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – Βλάβες Καυστήρων ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 24Service.gr