Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΦΑΛΗΡΟ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΦΑΛΗΡΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΦΑΛΗΡΟ – Αλλαγή καυστήρα ΦΑΛΗΡΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΦΑΛΗΡΟ – Βλάβες Καυστήρων ΦΑΛΗΡΟ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΦΑΛΗΡΟ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΦΑΛΗΡΟ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΦΑΛΗΡΟ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΦΑΛΗΡΟ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΦΑΛΗΡΟ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΦΑΛΗΡΟ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΦΑΛΗΡΟ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΦΑΛΗΡΟ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΦΑΛΗΡΟ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΦΑΛΗΡΟ .

 
Service Καυστήρων ΦΑΛΗΡΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΦΑΛΗΡΟ – Αλλαγή καυστήρα ΦΑΛΗΡΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΦΑΛΗΡΟ – Βλάβες Καυστήρων ΦΑΛΗΡΟ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΦΑΛΗΡΟ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΦΑΛΗΡΟ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΦΑΛΗΡΟ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΦΑΛΗΡΟ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΦΑΛΗΡΟ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΦΑΛΗΡΟ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΦΑΛΗΡΟ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΦΑΛΗΡΟ
 • Δοχεία διαστολής  ΦΑΛΗΡΟ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΦΑΛΗΡΟ

Service Καυστήρων ΦΑΛΗΡΟ – Καθαρισμός καυστήρα ΦΑΛΗΡΟ – Αλλαγή καυστήρα ΦΑΛΗΡΟ – Συντήρηση Καυστήρων ΦΑΛΗΡΟ – Βλάβες Καυστήρων ΦΑΛΗΡΟ 24Service.gr