Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΦΙΛOΘΕΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΦΙΛOΘΕΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΦΙΛOΘΕΗ – Αλλαγή καυστήρα ΦΙΛOΘΕΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΦΙΛOΘΕΗ – Βλάβες Καυστήρων ΦΙΛOΘΕΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΦΙΛOΘΕΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΦΙΛOΘΕΗ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΦΙΛOΘΕΗ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΦΙΛOΘΕΗ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΦΙΛOΘΕΗ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΦΙΛOΘΕΗ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΦΙΛOΘΕΗ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΦΙΛOΘΕΗ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΦΙΛOΘΕΗ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΦΙΛOΘΕΗ .

 
Service Καυστήρων ΦΙΛOΘΕΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΦΙΛOΘΕΗ – Αλλαγή καυστήρα ΦΙΛOΘΕΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΦΙΛOΘΕΗ – Βλάβες Καυστήρων ΦΙΛOΘΕΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΦΙΛOΘΕΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΦΙΛOΘΕΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΦΙΛOΘΕΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΦΙΛOΘΕΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΦΙΛOΘΕΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΦΙΛOΘΕΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΦΙΛOΘΕΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΦΙΛOΘΕΗ
 • Δοχεία διαστολής  ΦΙΛOΘΕΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΦΙΛOΘΕΗ

Service Καυστήρων ΦΙΛOΘΕΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΦΙΛOΘΕΗ – Αλλαγή καυστήρα ΦΙΛOΘΕΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΦΙΛOΘΕΗ – Βλάβες Καυστήρων ΦΙΛOΘΕΗ 24Service.gr