Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΦΥΛΗ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΦΥΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΦΥΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΦΥΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΦΥΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΦΥΛΗ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΦΥΛΗ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΦΥΛΗ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΦΥΛΗ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΦΥΛΗ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΦΥΛΗ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΦΥΛΗ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΦΥΛΗ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΦΥΛΗ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΦΥΛΗ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΦΥΛΗ .

 
Service Καυστήρων ΦΥΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΦΥΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΦΥΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΦΥΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΦΥΛΗ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΦΥΛΗ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΦΥΛΗ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΦΥΛΗ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΦΥΛΗ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΦΥΛΗ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΦΥΛΗ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΦΥΛΗ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΦΥΛΗ
 • Δοχεία διαστολής  ΦΥΛΗ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΦΥΛΗ

Service Καυστήρων ΦΥΛΗ – Καθαρισμός καυστήρα ΦΥΛΗ – Αλλαγή καυστήρα ΦΥΛΗ – Συντήρηση Καυστήρων ΦΥΛΗ – Βλάβες Καυστήρων ΦΥΛΗ 24Service.gr