Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Αλλαγή καυστήρα ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Βλάβες Καυστήρων ΧΑΛΑΝΔΡΙ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΧΑΛΑΝΔΡΙ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΧΑΛΑΝΔΡΙ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΧΑΛΑΝΔΡΙ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΧΑΛΑΝΔΡΙ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΧΑΛΑΝΔΡΙ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΧΑΛΑΝΔΡΙ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΧΑΛΑΝΔΡΙ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΧΑΛΑΝΔΡΙ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΧΑΛΑΝΔΡΙ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΧΑΛΑΝΔΡΙ .

 
Service Καυστήρων ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Αλλαγή καυστήρα ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Βλάβες Καυστήρων ΧΑΛΑΝΔΡΙ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΧΑΛΑΝΔΡΙ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΧΑΛΑΝΔΡΙ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΧΑΛΑΝΔΡΙ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 • Δοχεία διαστολής  ΧΑΛΑΝΔΡΙ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Service Καυστήρων ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Καθαρισμός καυστήρα ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Αλλαγή καυστήρα ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Συντήρηση Καυστήρων ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Βλάβες Καυστήρων ΧΑΛΑΝΔΡΙ 24Service.gr