Συντήρηση Καυστήρα – Θέρμανση ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Η Συντήρηση του καυστήρα είναι απαραίτητη για την μέγιστη απόδοση και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σας!

Service Καυστήρων ΧΟΛΑΡΓΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΧΟΛΑΡΓΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΧΟΛΑΡΓΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΧΟΛΑΡΓΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΧΟΛΑΡΓΟΣ 24Service.gr

Το 24Service.gr είναι άμεσα στη διάθεσή σας, χειμώνα καλοκαίρι, για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ανάγκη σας και, φυσικά, να θωρακίσουμε την ασφάλεια του λεβητοστασίου σας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις κορυφαίες παροχές μας για την περιοχή ΧΟΛΑΡΓΟΣ συγκαταλέγονται:

 • η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή ΧΟΛΑΡΓΟΣ .
 • η εγκατάσταση καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου και φυσικού αερίου στην περιοχή  ΧΟΛΑΡΓΟΣ .
 • η αυτονομία θέρμανσης στην περιοχή  ΧΟΛΑΡΓΟΣ .
 • οι αυτοματισμοί θέρμανσης και λεβητοστασίου στην περιοχή  ΧΟΛΑΡΓΟΣ .
 • η έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φύλλου συντήρησης (ή φύλλου ελέγχου) και μη ρύπανσης του περιβάλλοντος (ΠΕΡΠΑ), που είναι υποχρεωτικό με υπουργική απόφαση στην περιοχή  ΧΟΛΑΡΓΟΣ .
 • Εγκατάσταση λεβήτων και καυστήρων υγραερίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου ΧΟΛΑΡΓΟΣ .
 • Αυτοματισμοί λεβητοστασίου και θέρμανσης  ΧΟΛΑΡΓΟΣ .
 • Αυτονομία θέρμανσης  ΧΟΛΑΡΓΟΣ .
 • Έκδοση πιστοποιητικού φύλλου ελέγχου  ΧΟΛΑΡΓΟΣ .

 
Service Καυστήρων ΧΟΛΑΡΓΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΧΟΛΑΡΓΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΧΟΛΑΡΓΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΧΟΛΑΡΓΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΧΟΛΑΡΓΟΣ 24Service.gr

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα – λέβητα:

 • Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας.
 • Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων.
 • Θερμομόνωση της εξωτερικής επιφάνειας του λέβητα.
 • Καθαρισμός ή προτιμότερο, αλλαγή του μπεκ.
 • Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου, της αντλίας πετρελαίου, του στροβιλιστή, της φωτοαντίστασης και των ακίδων του σπινθιριστή.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα – πετρελαίου, για σωστή καύση με οικονομία στο πετρέλαιο και έως 40% λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ρύθμιση στη σωστή θέση του στροβιλιστή και των ακίδων.
 • Ρύθμιση θερμοστατών.
 • Έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με το οποίο αρχίζει και σταματά η καύση.
 • Διαβάστε τι σημαίνει ο όρος θέρμανση

Τομείς εξυπηρέτησης: 

 • Συντηρήσεις καυστήρων φυσικού αερίου  ΧΟΛΑΡΓΟΣ .
 • Βλάβες καυστήρων πετρελαίου  ΧΟΛΑΡΓΟΣ
 • Βλάβες καυστήρων φυσικού αερίου  ΧΟΛΑΡΓΟΣ
 • Ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου  ΧΟΛΑΡΓΟΣ .
 • Ρύθμιση καυστήρων φυσικού αερίου  ΧΟΛΑΡΓΟΣ .
 • Καθαρισμός λέβητα  ΧΟΛΑΡΓΟΣ
 • Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου  ΧΟΛΑΡΓΟΣ
 • Πώληση καυστήρων  –  ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Πώληση λεβήτων
 • Έκδοση φύλλου καυσαερίων  ΧΟΛΑΡΓΟΣ
 • Δοχεία διαστολής  ΧΟΛΑΡΓΟΣ
 • Αυτόματος πλήρωσης
 • Ασφαλιστικά κυκλώματος νερού
 • Καθαρισμός καμινάδας  ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Service Καυστήρων ΧΟΛΑΡΓΟΣ – Καθαρισμός καυστήρα ΧΟΛΑΡΓΟΣ – Αλλαγή καυστήρα ΧΟΛΑΡΓΟΣ – Συντήρηση Καυστήρων ΧΟΛΑΡΓΟΣ – Βλάβες Καυστήρων ΧΟΛΑΡΓΟΣ 24Service.gr