Η τεχνική μας ομάδα παραδίδει ποικίλες εργασίες και υπηρεσίες, όπως υδραυλικές, ηλεκτρομηχανολογικές, αποχετευτικές, στατικές και ενεργειακές αναβαθμίσεις, αποκατάσταση βλαβών, καθώς και τακτικές απολυμάνσεις και καθαρισμούς.

 

Η ομάδα τεχνικής εξυπηρέτησης της 24Service αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

 • τη συντήρηση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης
 • αποφράξεις
 • απολυμάνσεις
 • καθαρισμούς
 • πυροσβεστήρες
 • εγκαταστάσεις φυσικού αερίου
 • την εγκατάσταση θερμιδομετρητών
 • την εκπόνηση ενεργειακής μελέτης και πίνακα κατανομής δαπανών θέρμανσης κτηρίου
 • την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης
 • εσωτερικούς και εξωτερικούς ελαιοχρωματισμούς
 • μονώσεις και στεγανοποιήσεις ταρατσών, τοίχων, υπογείων
 • λοιπές οικοδομικές εργασίες
 • ανακαινίσεις και αναπαλαιώσεις.